Samenspel is een initiatief van de gemeente Goes
|
A
A
A
11 - 10 - 21

Rondetafelgesprek

Aan het rondtafelgesprek met de fractievoorzitters doen deze keer André Alting van GroenLinks en Johnny Lukasse van de SGP/ChristenUnie mee. Zij hebben het over verduurzaming en energiebesparing door en voor iedereen. Want dat besparen en verduurzamen hard nodig is, daar zijn ze het samen over eens.

Volgens Johnny Lukasse maakt de gemeente in haar eigen organisatie goede stappen als het gaat om verduurzaming. Bijvoorbeeld op het gebied van gebouwen en het wagenpark. ‘De ambitie om in 2045 energieneutraal te zijn, gaan we op dat gebied wel halen. Voor de dorpen en de stad is dat anders en daar wordt het nog spannend. We hebben een historische binnenstad en veel woningen uit de jaren dertig en zestig van de vorige eeuw. En er zijn pas twee wijken zonder aardgasaansluiting.’

Pieken opvangen

‘De gemeente kan meer doen dan er nu gebeurt’, vindt André Alting. ‘Denk aan de hittestress in de bebouwde omgeving als de temperaturen oplopen. En aan de waterover­last als er een hoosbui losbarst. Zulke pieken zullen we beter moeten opvangen. Dat kan onder meer door veel meer groen aan te brengen. Binnenkort wordt het mogelijk subsidie aan te vragen voor groene daken. Op initiatief van GroenLinks komt 50.000 euro beschikbaar en de subsidieaanvraag is zo eenvoudig mogelijk gehouden.’
Ambitieuzer

Ook Johnny is te spreken over die vereenvou­digde subsidieregeling. ‘Een andere maatregel zou kunnen zijn dat je bij nieuwbouw vergroening verplicht stelt. Maar het is wel kostenverhogend en als SGP/ChristenUnie vinden wij het belangrijk dat er een balans is tussen haalbaar en betaalbaar.’ ‘De nieuwe wijk Aria is een groene wijk, net als Riethoek. Veel groener dan de wijken met sociale woningbouw’, weet André. ‘In die nieuwe wijken gelden best veel eisen voor nieuwe woningeigenaren. GroenLinks vindt dat er ook eisen mogen komen over bijvoorbeeld het percentage betegeling van de kavels om de afwatering te verbeteren. Of het toepassen van hagen en heggen als erfafscheiding en de eis om het dak gedeeltelijk met sedum te bedekken. Kortom, wij vinden dat het allemaal ambitieuzer mag.’

Inspanningen woningcorporatie

Beide fractievoorzitters zijn enthousiast over de inspanningen van woningcorporatie Beveland Wonen. Wijk voor wijk wordt onder handen genomen. Johnny: ‘Er wordt veel werk gemaakt van isoleren en de aanleg van zonnepanelen. Daar hebben huurders direct baat bij, zij krijgen meer comfort en hun energierekening is veel lager.’ André: ‘In de Goese Polder krijgen bijna tweehonderd huizen van Beveland Wonen een isolerende schil, ook wel theemuts genoemd. Dat is vernieuwend en ambitieus.’

Het Bespaarhuis

Er zijn tal van oplossingen om de bestaande woningbouw te verduurzamen en het energiegebruik te beperken. André en Johnny noemen het Bespaarhuis, dat dit voorjaar zijn deuren opende aan de Lijnbaan, een mooi initiatief van de gemeente. Goese woningeigenaren kunnen zich hier laten informeren over de verschillende mogelijkheden om energie te besparen, afgestemd op hun specifieke situatie, woning en budget. De eerste stap is het isoleren van ramen, daken, muren en vloeren. Daarna is het interessant om te zien welke mogelijkheden er zijn om duurzaam warmte en elektriciteit op te wekken.

Kosten en baten

Verduurzaming en energiebesparende maatregelen kosten geld. ‘Om je huis te isoleren en zonnepanelen aan te leggen moet je investeren’, erkent André. ‘Toch ben ik verbaasd dat zoveel mensen vinden dat de energietransitie geld moet opleveren. Daar ligt sterk de nadruk op. Maar je krijgt er toch ook comfort voor terug? En je draagt bij aan het terugdringen van het energiegebruik, of dat nu fossiel of groen is.’

Johnny pleit voor leningen die je nooit meer kosten dan wat de besparing in geld oplevert. ‘De tijd is er rijp voor. De rente staat laag en energie wordt steeds duurder. Elke maand los je een deel van de lening af met het bedrag dat je door verduurzaming bespaart. Daarmee maak je de investeringen in verduurzaming van de woning ook bereikbaar voor mensen die geen grote spaarpot hebben.’

Ingewikkelde trajecten

De medewerkers van het Bespaarhuis weten ook veel over de verschillende regelingen, leningen en subsidies. ‘Het aanvragen van subsidies is te ingewikkeld’, stelt André vast. ‘Ik heb het zelf ook gedaan. Je moet doorzet­tingsvermogen hebben, want de materie is vaak taai. En daarnaast heb je toch altijd nog een flinke eigen spaarpot nodig.’ Gemeentelijke subsidies zou je zo eenvoudig mogelijk moeten houden, maar aan de gecompliceerde provinciale en rijkssubsidies kun je weinig veranderen. ‘Daarom is het Bespaarhuis zo belangrijk. Daar kunnen ze mensen helpen, vindt Johnny.

Klimaatparagraaf

Verduurzaming gaat ook over mobiliteit, zoals de auto vaker laten staan. Het gaat over voedsel; koop lokale producten uit het seizoen. En het gaat over de circulaire economie waarbij je de producten telkens hergebruikt. ‘Goes gaat een nieuwe brandweerkazerne bouwen’, vertelt André. ‘GroenLinks pleit voor een circulaire bouwwijze. Dus zo gebouwd dat je uiteindelijk ook weer kunt demonteren in plaats van slopen en zo de materialen kunt hergebruiken. In Friesland is daar al ervaring mee opgedaan.’ De fractievoorzitter van GroenLinks pleit meteen ook voor het toepassen van een klimaatparagraaf bij grote projecten en investeringen. ‘In zo’n klimaatparagraaf licht je de keuze voor een bepaalde oplossing toe in relatie tot je klimaatdoelstellingen. Dat schept duidelijkheid en bewustwording.’

‘In de klimaatparagraaf kun je haarscherp de haalbaarheid en betaalbaarheid aangeven’, vult Johnny aan. ‘Mensen krijgen zo meer inzicht in de keuze en dat is een manier om iedereen mee te nemen in de verduurzaming.’

Goed rentmeesterschap

Uiteindelijk gaat het erom dat er nog veel stappen te zetten zijn. Enkele dagen na het rondetafelgesprek bracht het VN-klimaat-panel IPCC het eerste deel van het nieuwste klimaatrapport uit. De conclusies zijn verontrustend: de klimaatverandering verloopt sneller dan gedacht, heeft wereldwijd invloed op alles en iedereen en komt door menselijk handelen. Het bevestigt dat vrijblijvend verduurzamen geen oplossing is. André: ‘We zullen nog veel maatregelen gaan nemen waarvan de meeste worden opgelegd door hogere overheden. Dan is de vraag wanneer je als gemeente hierin faciliteert en wanneer je de regie neemt. Ik ben voorstander van een sterke regiefunctie om iedereen mee te krijgen.’

‘Maar daarnaast kun je ook zelf nadenken over je eigen gedrag’, vindt Johnny. ‘Hoe sta jij in het leven, hoe ga jij om met de schepping? Verduurzaming gaat ook over eigen verantwoordelijkheid, niet alles draait om regeltjes.’

De fractievoorzitters benadrukken dan ook dat zij hechten aan een goed rentmeesterschap. André verwoordt het voor beiden: ‘Dat wij nu onze verantwoordelijkheid nemen om de wereld goed achter te laten voor de generaties die na ons komen. Daar kan iedereen op zijn of haar eigen manier aan werken.’