Samenspel is een initiatief van de gemeente Goes
|
A
A
A
23 - 07 - 21

Rondetafelgesprek

Aan het rondtafelgesprek met de fractievoorzitters nemen deze keer Vincent Mareels (Nieuw Goes), Stan Meulblok (Partij voor Goes) en Saskia Verheij (D66) deel. Het gesprek gaat over de bereikbaarheid van de binnenstad, zowel voor eigen inwoners en ondernemers als voor dagjesmensen en verblijfsrecreanten. Want dat de Goese binnenstad aantrekkelijk is voor iedereen, daar zijn de drie gesprekspartners het over eens.

‘Goes staat op één als aantrekkelijkste stad van Zeeland’, weet Stan Meulblok stellig. ‘Als elke strandbezoeker in Zeeland zou weten wat Goes te bieden heeft, dan kwamen ze allemaal hier naartoe.’ Saskia Verheij: ‘Goes heeft een prachtige binnenstad, maar zoals in Zierikzee met die oude straatjes en al die kleine aantrekkelijke winkeltjes, dat hebben we in Goes toch minder. Je kunt in Goes wel heerlijk eten en we hebben een schouwburg, museum en veel terrassen.’ Ook Vincent Mareels meent dat Goes voor toeristen en Zeeuwen veel te bieden heeft. ‘Er liggen ook nog wel veel kansen om dit beter uit te dragen. Denk aan betere bewegwijzering waardoor je bijvoorbeeld ook het Omnium en de Hollandse Hoeve bij de stad kunt trekken.’

Distributiecentrum
Bij de stad trekken, dat is een mooi opstapje naar de bereikbaarheid. Want hoe wil je het centrum bereikbaar maken of houden en wie wil je er eigenlijk hebben? Het eerste punt dat naar boven komt is de bevoorrading. Saskia: ‘Die gebeurt nog steeds met grote, zware vrachtwagens, willen we dat nog? Een alternatief zou een distributiecentrum aan de rand van de stad kunnen zijn. Die vrachtwagens kunnen er hun goederen lossen, waarna de winkels op een andere manier worden bevoorraad.’ Vincent ziet dat zeker ook als een mogelijkheid, maar hij wil vooral eerst het gesprek aangaan met de ondernemers. ‘Want die extra stap moet door iemand betaald worden en deze manier van werken moet ook passen in hun eigen bedrijfsvoering.

Visie op bereikbaarheid
‘Klopt, maar als onze binnenstad zijn aantrekkelijkheid verliest, omdat er nog dagelijks grote vrachtwagens staan te dieselen, raken de ondernemers uiteindelijk hun klanten kwijt’, zegt Stan. ‘Eigenlijk begint bereikbaarheid met het Programma Binnenstad 2030. Dat moet de visie op de binnenstad worden waarmee we de uitgangspunten van het beleid bepalen. Daar wordt al heel lang aan gewerkt, inmiddels kunnen inwoners ook meepraten. We moeten vooral laten zien waar de winst op de langere termijn zit. En daar speelt het klimaat, denk aan uitstoot, ook in mee.’

Ruimte voor ondernemers
‘Dat beleid moet wat ons betreft niet te star zijn’, geeft Saskia aan. ‘Wij zijn geen voorstander van het kernwinkelgebied waarbij alle winkels zich in de binnenstad moeten concentreren. Dat drijft de huurprijzen op. Geef ondernemers meer keuze en laat bijvoorbeeld ook kleinschalige horeca in het Marconigebied toe waar je bezoekers gastvrij kunt ontvangen. Want na hun inkopen daar, gaat het winkelend publiek echt niet voor een kop koffie naar de binnenstad, dan gaan ze naar huis. Dergelijke beleid voorkomt ook verloedering van dit gebied.’

Voor Vincent is dat precies de reden waarom er met de ondernemersvereniging gesproken moet worden. ‘Je wilt de binnenstad aantrekkelijk houden, maar ook de randgebieden waar sommige winkels gewoon beter op hun plek zijn dan in de binnenstad.’ Saskia noemt als voorbeeld gespecialiseerde hobbywinkels waar mensen gericht op afkomen, ongeacht de locatie van de winkel.

Transferium
Er zullen altijd mensen met de auto naar de binnenstad komen, hoe zit het dan met parkeren? Daar valt nog een wereld te winnen, vinden Stan, Vincent en Saskia. Stan ziet een transferium bij de Zeelandhallen voor zich, met een pendeldienst tussen het parkeerterrein en de stad. ‘Je parkeert overdekt met zonnepanelen op het dak, dat is meteen goed voor de klimaatdoelen.’

‘De parkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad mogen aanzienlijk goedkoper zijn dan die in de binnenstad’, zegt Saskia die het verschil nu te klein vindt. ‘Door duidelijk te differentiëren, zijn mensen eerder bereid een eindje te lopen.’ ‘Maar dan kom ik weer op een betere bewegwijzering’, vult Vincent aan. ‘We hebben wel mooie bordjes maar ze zijn gewoon niet goed zichtbaar.’

Gastvrij voor fietsers
Vincent pleit ervoor om de stad zo toegankelijk mogelijk voor fietsers te maken. ‘Met elektrische laadpalen, want steeds meer mensen fietsen elektrisch. De fiets laadt tijdens het winkelen of het terrasbezoek op. Bovendien past de promotie van de fiets ook goed bij het beweegbeleid van de gemeente.’

Saskia gaat daarin mee en voegt beveiligde fietsenstallingen aan het wensenlijstje toe. ‘Zodat die dure elektrische fietsen veilig geparkeerd staan.’ Stan: ‘Wat je wilt, is de fietser belonen dat hij of zij met de fiets komt, dus bied je gratis een veilige en overdekte stalling aan.

Daar horen ook schone en voor iedereen toegankelijke toiletten bij, zowel bij de fietsenstallingen als op het transferium, mocht het er ooit van komen, daar zijn de drie gesprekspartners het over eens. ‘Je moet mensen niet afhankelijk maken van de horeca voor toiletbezoek, dat is niet gastvrij’, benadrukt Saskia. ‘En denk dan ook aan de mindervalide bezoekers, daar hoor je ook voorzieningen voor te treffen.’

Limiet aan de binnenstad?
Met zo’n aantrekkelijke binnenstad voor met name de winkelende en terras minnende bezoekers en inwoners komt ook de vraag op hoeveel meer bezoekers je zou willen trekken. Deze vraag is niet meer exclusief aan Amsterdam voorbehouden. Ook in Giethoorn, op Vlieland en langs de Noordzeekust komt deze kwestie steeds vaker aan de orde. Bovendien is drukte in de winkelstraten ook relevant geworden in de 1,5 meter samenleving. Saskia: ‘De binnenstad is zeker nog niet vol, maar elke historische binnenstad heeft haar beperkingen.’ Vincent ziet een oplossing in het samenstellen van wandelroutes. ‘Je kunt per thema – monumenten, leuke winkeltjes, architectuur, groene plekjes, speurtocht voor kinderen – de bezoekers naar bijzondere plekjes leiden waarmee je meteen ook de mensen over de binnenstad verdeelt. Ik zie daar een mooie rol liggen voor onze Goese gans als gids.’

Verplaats je in de bezoeker
Om de binnenstad aantrekkelijk en goed bereikbaar te houden, is het zaak je vooral te verplaatsen in de inwoners, de ondernemers en de toeristen, concluderen de fractievoorzitters. Beleid, integraliteit en faciliteren, daar gaat het volgens hen om. ‘Bepaal de kaders en vul het beleid in met de wensen en eisen van deze groepen’, zegt Stan. ‘En denk ook aan leeftijden, de wensen van twintigjarigen zijn nu eenmaal anders dan die van tachtigjarigen.’

Tags