Samenspel is een initiatief van de gemeente Goes
|
A
A
A
21 - 02 - 22

Rondetafelgesprek

Het rondtafelgesprek is deze keer met de fractievoorzit­ters Marco Eestermans (PvdA), Frans van der Knaap (CDA) en Stan Jasperse (VVD). Ze praten met elkaar over het onderwerp: Goed wonen voor een Goes leven. Het begrip Goes leven heeft wat uitleg nodig. Daarna gaat het gesprek al snel over goed wonen. Daar is vooral een woonvisie voor nodig die ten minste tien jaar vooruitkijkt. Aldus de drie fractievoorzitters.

Voor Marco Eestermans staat Goes leven voor een leefbare stad met een cultureel hart waar ruimte is voor verbinding en ontwikkeling. ‘Een stad die alles heeft op kleine schaal en binnen handbereik, dat is Goes leven.’

Frans van der Knaap vult aan: ‘Een veilige en vertrouwde stad waar je op de zaterdag­markt bekenden tegenkomt. Waar het fijn thuiskomen is na een vakantie. En met heel veel voorzieningen van goede kwaliteit en goed bereikbaar. Er is voor elk wat wils.’

Ook Stan Jasperse ziet de sterke kanten van de vele voorzieningen die er zijn. ‘Niet grootschalig, maar passend. Al kan dat een bedreiging zijn om in stand te houden. We hebben een prachtig groen buitengebied, wat wil je nog meer? Maar zonder huis kun je niet van een Goes leven genieten.’

Woonvisie
En daarmee is het bruggetje gemaakt naar het onderwerp Goed Wonen. Goed wonen is voor Stan: ‘Wonen op jouw manier, in een huis dat jou past, betaalbaar en met wat groen in de omgeving. Niet alleen in de stad, maar ook in de dorpen’. Voor Frans gaat het om de vragen “Wat voor stad wil je zijn? Welke woningen wil je bouwen? Voor welke mensen?”. Dat moet je eerst bepalen. ‘Zo is een evenwicht in de verschillende generaties van belang. Dus moeten er betaalbare woningen voor starters komen, maar ook levensloopbestendige woningen voor senioren. Zo krijg je doorstroming. Als je het daarover eens bent, kun je een woonvisie voor lange termijn opstellen met een passend woningbouwprogramma.’

‘Dus moeten er betaalbare woningen voor starters komen, maar ook levensloopbestendige woningen voor senioren’

Onrechtvaardig
Volgens Stan moet er vooral gebouwd worden wat de markt vraagt. ‘Als we het aanbod vergroten, kunnen we bijvoorbeeld het overbieden op huizen dempen. Het aanbod, of het gebrek eraan, doet iets met het tarief.’

Hij vindt het onrechtvaardig dat ouders die hun kinderen financieel op de woningmarkt ondersteunen als beleggers worden gezien. Zij moeten acht procent overdrachtsbelasting betalen. Aan de andere kant heeft Marco twee voorbeelden van vastgoedinvesteerders die koopwoningen aankopen voor verhuur tegen een forse huurprijs. ‘Het zou helpen als er in de gemeente een zelfbewoningsplicht of antispeculatiebeding geldt.’

‘Het huidige systeem van overbieden geeft een perverse prikkel’, meent Frans. ‘Ik gun iedereen zijn winst, maar het moet wel fair blijven. Als de markt zo doorschiet als nu, moet je ingrijpen.’ Eerder dit jaar diende Nieuw Goes een motie in tegen woningspecu­latie en een motie voor zelfbewoning door woningbezitters. Marco: ‘Die zijn ingetrok­ken. Daardoor ontstond er ruimte voor een gezamenlijke motie. Hiermee vragen we het college een breed onderzoek te doen naar alle sturingsmogelijkheden op de Goese woning­markt. Daar ben ik blij mee.’

Breed onderzoek
Koopgarantwoningen kunnen voor starters en de middeninkomens een oplossing zijn, denkt Marco. ‘Woningcorporaties bieden dan woningen onder de marktwaarde te koop aan. Zo krijgen starters en mensen met een beperkt aankoopbudget ook een kans. De woningcorporatie koopt de woning terug als de eigenaar verhuist. En biedt de woning opnieuw aan met Koopgarant. Zo blijft er een aanbod van betaalbare woningen bestaan.’

Het gesprek komt op de diversiteit in het woningaanbod en de bevolkingsopbouw. De fractievoorzitters vinden een langetermijn­visie noodzakelijk om zaken goed af te stemmen. Inbreiding, dat is bouwen binnen de bebouwde kom, kan nog op verschillende plekken, denkt Frans. Ook is er nog wel ruimte in Aria en Mannee. Stan merkt op dat zelfs bij een stabiel inwoneraantal er toch behoefte blijft aan nieuwe woningen. ‘Gezinnen worden kleiner, steeds meer mensen wonen alleen. Je hebt altijd meer huizen nodig dus bouwen is de belangrijkste oplossing. Alleen zijn er nauwelijks meer vrije kavels die ook nog eens heel prijzig zijn. We hebben iets laten liggen als het om bouwgrond gaat.’

‘Kijk bij een woonvisie niet alleen naar de bevolkingsopbouw, maar ook naar economische ontwikkelingen’, zegt Marco. ‘Goes ontwikkelt zich goed en trekt nieuwe inwoners aan. En om starters te helpen, moet je seniorenwoningen bouwen.’

Flexibel
Frans wil aandacht voor flexibele woning­bouw en voor herbestemming van leegstaan­de panden. ‘Een starter, een jong stel of iemand die net gescheiden is, vindt een dak boven het hoofd belangrijker dan bepaald comfort. Van daaruit kunnen ze doorstromen naar een woning waar ze langer blijven wonen.’ Stan denkt dat in dergelijke gevallen de standaardeisen aan een woning wel iets omlaag kunnen: ‘Daar valt een slag te maken, zolang het niet om duurzaamheid gaat. Overigens zie ik weinig verschil tussen een starterswoning of een seniorenwoning. En dus kun je daar ook flexibel in zijn. Je moet gewoon doen wat de markt vraagt.’

Sturen
Daar is Marco het niet mee eens: ‘De markt vraagt nu zoveel, dat pakt voor veel mensen niet goed uit.’ Frans: ‘Daarom moeten we dat vanuit een goede woonvisie corrigeren. Als overheid heb je ook de taak om betrouw­baar te zijn. Vandaar dat ik tien jaar vooruit­kijken echt het minimum vind.’ Waarbij Stan aantekent dat ook de woonvisie zich moet kunnen ontwikkelen. ‘Niet dat je tien jaar achterover kunt leunen en pas in het laatste jaar er weer mee aan de slag gaat. Elk jaar zou eigenlijk het eerste jaar van die tien moeten zijn.’ Hij pleit ervoor om de markt meer ruimte te geven om zo zaken te versnellen: ‘Binnen de kaders kun je woning-ontwikkeling uitbesteden. Dan vraag je ontwikkelaars een plan in te dienen. Die ingediende voorstellen kunnen we beoordelen op bijvoorbeeld het type woning, aantal, huur of koop en de opbrengst voor de gemeente. Je kiest dan niet per se de hoogste bieder, maar de best passende.’

Kaders bepalen
Marco: ‘Dat kan alleen als er goede bestem­mingsplannen liggen met een doelgroep verordening. Daarmee kan de gemeenteraad de maximale huurprijs bepalen en wie daarvoor in aanmerking komen. Pas dan kun je de kaders bepalen.’ Frans: ‘En er zijn ook aanbestedingsregels. Maar het idee klopt. De gemeente is wel ondernemend, maar we zijn geen ondernemer. Vanuit een langetermijnvisie kun je de kaders bepalen en vervolgens bouwt de gemeente of een aannemer, net wie de meest geschikte partij is.’

Rondetafelgesprekken
Hieronder vindt u een overzicht van de rondetafelgesprekken die in 2020 en 2021 hebben plaatsgevonden:

Wonen
Johnny Lukasse (SGP/ChristenUnie), Vincent Mareels (Nieuw Goes) en Saskia Verheij (D66)

Aandacht voor elkaar
Judy Hooymeyer (GroenLinks), Stan Meulblok (Partij voor Goes) en Laura Waverijn (VVD)

Armoedebestrijding
Marco Eestermans (PvdA) en Frans van der Knaap (CDA)

Bereikbaarheid binnenstad
Vincent Mareels (Nieuw Goes), Stan Meulblok (Partij voor Goes) en Saskia Verheij (D66)

Verduurzaming en energiebesparing
André Alting (GroenLinks) en Johnny Lukasse (SGP/ChristenUnie)

Wilt u de verhalen nog eens nalezen en zien wat de partijen zeggen? Kijk dan op samenspel.goes.nl.

PvdA en GroenLinks gaan de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in als één partij. Dit was voorafgaand aan dit interview nog niet bekend. Marco Eestermans (PvdA) is aangewezen als lijsttrekker, André Alting (GroenLinks) staat op de tweede plaats.