Samenspel is een initiatief van de gemeente Goes
|
A
A
A
08 - 06 - 20

Rondetafelgesprek gemeenteraad over Wonen

Dit jaar houdt Samenspel opnieuw het rondetafelgesprek met fractievoorzitters. Drie fractievoorzitters buigen zich ditmaal over het thema wonen.
Hoe staat het met de woningbouw, bouwen we wel de juiste woningen en aan welke eisen moeten die voldoen?
De deelnemers zijn: Saskia Verheij (D66), Johnny Lukasse (SGP/CU) en Vincent Mareels (Nieuw Goes).

Wel is er behoefte aan een diverser woningaanbod
Terwijl in de hal van het Stadskantoor een inloopspreekuur over duurzaam bouwen gaande is, spreken boven in de bestuurskamer drie fractievoorzitters over het thema wonen. Een onderwerp dat voor weinig debat zorgt, zij zijn het vooral met elkaar eens. Wonen raakt ook henzelf, ze komen spontaan met eigen woonervaringen en woonwensen. Overigens zijn er veel zaken die gemeentelijk helemaal niet te regelen zijn, zoals strengere hypotheekregels en het aantal woningen dat je als gemeente mag bouwen. Nu er een regionale woonvisie ligt, werkt Goes aan haar nieuwe woonvisie, de oude liep tot dit jaar.

‘Op dit moment voldoen we wel aan de behoefte’, antwoordt Johnny Lukasse op de vraag of het bouw-aanbod voldoet. ‘Maar voor de toekomst moeten we meer en sneller inspelen op de vraag. We hebben de afgelopen jaren redelijk voor ouderen gebouwd en aangepast, denk aan de Erasmusflat, en de ontwikkelingen die op de rol staan voor de Marnixflat. Dat project duurt lang, maar mijn ouders zouden ervoor tekenen. We zullen vooral meer moeten doen voor eenpersoonshuishoudens, starters en mensen met lage inkomens.’

Sociale huursector
Daar haakt Vincent Mareels direct op in. ‘Er wordt inderdaad veel gebouwd, maar dan vooral voor de hogere prijsklasse. Wij zien echt tekorten voor de mensen die binnen de sociale huursector zoeken. Dat geldt niet alleen voor de stad, maar ook in de dorpen. Starters krijgen geen kansen. Ook de situatie voor ouderen vraagt aandacht. Zij blijven langer thuis wonen, dan moet je kijken of de woningen wel levensloopbestending zijn of dat er aanpassingen mogelijk zijn.’

Doorstromen
‘Als ouderen naar een handzaam appartement kunnen verhuizen, ontstaat er doorstroming op de woningmarkt’, stelt Saskia Verheij. ‘Vaak willen ze dan niet meer kopen, maar kiezen zij voor een huurappartement. Die moeten er dan wel zijn.’
In Wolphaartsdijk zijn net particuliere plannen gepresenteerd voor enkele appartementen. Daar zijn de inwoners blij mee. ‘Dat geeft aan dat je het gesprek moet aangaan’, zegt Vincent. ‘Wat wil de oudere zelf? Niet iedereen wil uit zijn of haar woning, al is die misschien te groot. En ze hebben hun sociale netwerk in de omgeving. Er is maatwerk nodig.’

Huizenprijzen
Tussen de drie fractievoorzitters ontspint een gesprek over aanpassingen, doorstroming en tekorten. Het verbaast Johnny dat in Goes-Oost na sloop bij de herbouw minder huurwoningen terugkomen. ‘Gezien de behoefte, is dat toch vreemd. Daar zou je een oplossing voor willen hebben.’
Het middensegment voor de huursector komt ter tafel. Dat zijn huizen met huren tussen de 600 en 900 euro per maand en alle drie vinden zij dat er te weinig aanbod is. Verder hebben starters op de koopmarkt het moeilijk. Ook in Goes zijn de huizenprijzen gestegen. Bovendien zijn de hypotheekregels zo streng, dat je zonder eigen geld geen huis kunt kopen. Vincent weet hoe lastig het is. ‘Het kost al moeite om een betaalbaar huis te vinden, en vervolgens krijg je geen hypotheek omdat je geen eigen geld meebrengt. Ook niet als je de hypotheek wel gewoon kunt betalen. Uiteindelijk is het mij wel gelukt, maar ik weet dat dit voor veel jonge mensen niet zo is.’
Saskia volgt sinds enige tijd de huurmarkt nauwgezet. ‘Ik zie dat er per woning zoveel reacties zijn, dat ik me goed kan voorstellen dat woningzoekenden er moedeloos van worden. Er moet echt wat in de huursector gebeuren.’

Regionale woonvisie
Dit zijn marktsituaties die vooral in gezamenlijkheid moeten worden opgelost. Een passend woonbeleid is niet alleen zaak van een gemeente, ook wooncorporaties, zorgorganisaties, huurdersorganisaties, marktpartijen en belangenorganisaties zijn erbij betrokken. Vorig jaar is de regionale woonvisie de Bevelanden 2019-2025 opgesteld door de vijf Bevelandse gemeenten. Dit dient mede als uitgangspunt voor de nieuwe woonvisie van Goes.
‘Het is een gegeven voor Goes dat er veel meer mensen werken dan wonen’, stelt Saskia. ‘Gaan we voor deze mensen bouwen, om ze hier ook te laten wonen of niet?
Vincent vraagt zich af hoe jonge hoogopgeleiden weer terug te halen zijn naar Goes. ‘We hebben die mensen nodig, maar kunnen ze terugkomen, zijn er voldoende woningen?’

Innovatief
Johnny is te spreken over het project met tiny houses dat gepland staat voor de Tienderdreef. ‘Dit kan een mooie aanvulling zijn op het woningaanbod. Net als bijvoorbeeld kangeroewoningen waarbij kinderen een kleine woning of appartement voor hun ouders aanbouwen. We hebben innovatieve oplossingen nodig en daar kan de gemeente een stimulerende rol in spelen.’
De drie fractievoorzitters vinden het in dat licht jammer dat de aanvraag om een grote kavel grond te splitsen om geld en ruimte vrij te maken voor een energieneutraal huis, werd afgewezen. Ze benadrukken dat meedenken over initiatieven die net buiten de kaders vallen, kan leiden tot interessante woningen. Vincent: ‘Belangrijk is ook dat er aandacht is voor een groene omgeving die de veranderende weersomstandigheden aan kan, denk aan hittestress en wateroverlast door hoosbuien.’

Verduurzaming
Het gesprek richt zich op de verduurzaming van woningen. Saskia heeft vraagtekens bij de leidingloze woningen die gebouwd (gaan) worden. ‘De ontwikkelingen rond duurzaamheid gaan snel, nu wordt er gesproken over waterstof als duurzame verwarming. Maar als je woning straks geen leiding heeft, heb je daar niet veel aan. Innovaties zijn goed, maar de kant die het opgaat, is onduidelijk.’
Op dit vlak valt de grootste winst nog steeds te behalen door isolatie, weten de drie gesprekspartners uit eigen ervaring. Het is dan ook goed dat de gemeente daar leningen voor verstrekt. Johnny: ‘Isoleren is altijd zinvol, je kunt het gefaseerd doen, het is betaalbaar, vaak zijn er ook subsidies voor en de investering verdien je terug.’ Daar sluiten beide gesprekspartners zich bij aan.