Samenspel is een initiatief van de gemeente Goes
|
A
A
A
24 - 06 - 19

50 woorden over het zomerreces

Ook voor de gemeenteraad breekt een vakantieperiode aan. Ondanks dat er tijdens het zomerreces geen vergaderingen plaatsvinden, zit de raad natuurlijk niet stil. In 50 woorden vertellen zij wat hen bezighoudt tijdens het zomerreces.

Pieter Romijn, D66
Doeltreffend samenspel: de gemeente Goes besteedt jaarlijks ruim 100 miljoen euro. Dat geld moet verstandig worden uitgegeven; daarom controleert de gemeenteraad de jaarrekening in juni. D66 kijkt of we met het huidige beleid kunnen vertrouwen op een gezonde toekomst. Dan hebben wij een fijne zomer en wensen u die ook!

Vincent Mareels, Nieuw Goes
NG heeft bijgedragen aan het vrijgeven van de zondag en het afschaffen van de hondenbelasting! We zijn en blijven tegen ‘kattenjacht’. Het vele contact met inwoners heeft ons veel geleerd. Er zijn nog zaken op te lossen, zoals het tekort aan betaalbare woningen. Tijdens de zomervakantie is NG altijd bereikbaar!

Johnny Lukasse, SGP-ChristenUnie
Na de zomervakantie gaan wij weer verder met spreekuur in de wijk. We gaan alle wijken en dorpen langs. Zo doen we nieuwe ideeën op en horen we wat speelt in de hele gemeente. Houdt onze website in de gaten voor de planning. U bent van harte welkom. Fijne vakantie!

Gert Kruitbosch, Samenspel VVD
De VVD fractie van de gemeenteraad van Goes heeft dan wel zomerreces van de raad, maar ondertussen gaat het dagelijkse werk gewoon door. Sterker nog: in de zomer is het topdrukte en wordt er hard gewerkt om de toeristen en bezoekers van Zeeland een aangenaam en onbezorgd verblijf te bieden.

Ferdi Korsuize, Partij voor Goes
Zomerreces! Heerlijk, vakantie, zon en een verkoelende zee. Maar de zomer is ook een moment om eens terug te kijken op wat heeft plaatsgevonden en vooruit te kijken op wat ons staat te wachten. Oriënteren op wat de burger wil en wat er van ons verwacht wordt. Iedereen prettige vakantie!

Floor van Lamoen, SP
Het zomerreces is Goes op zijn mooist.
Het is een rustige tijd om in het zonnetje de politieke ideeën aan te scherpen met een goed boek of een praatje te maken op een social sofa. En ook om even Goes te laten en er op uit te trekken.

Carel Bruring, GroenLinks
Gemeenteraadslid ben je 24 uur per dag, 7 dagen per week, ook in het zomerreces. Tenminste dat vindt de fractie van GroenLinks. We gaan gewoon door met het luisteren naar mensen, bezoeken van evenementen, bekijken van eventuele knelpunten in de gemeente en nadenken over passende oplossingen indien nodig. Fijne zomer!

Marco Eestermans, PvdA
Zomers is het Veerse Meer een favoriete recreatieplek. Goes heeft met ondernemers een toekomstplan gemaakt met veel bebou- wing. Daar is weerstand tegen. De plannen moeten daarom in de ijskast en komt er (na echte burgerparticipatie) een nieuw plan. Ondertussen wachten we op de provincie- visie: wat moet beschermd, waar mag gebouwd?

Frans van der Knaap, CDA
Alle fracties gaan op een welverdiende vakantie. Het CDA Goes kijkt terug op zes constructieve maanden. Inwoners aanhoren en het gevoel geven, echt gehoord te zijn. Dat betekent niet dat het CDA “op slot” gaat. Tijdens het zomerreces horen wij u ook graag zodat u zich echt gehoord blijft voelen.