Samenspel is een initiatief van de gemeente Goes
|
A
A
A
23 - 03 - 19

Hoe denkt u over participatie?

In februari gingen collegeleden, raads- en steunfractieleden en ambtenaren twee aan twee de straat op om korte interviews te houden met Goesenaren. Zij vroegen hen naar ervaringen en wensen op het gebied van participatie.

Wat is participatie?
Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen steeds vaker meedenken en -doen met de gemeente. Andersom komt het ook vaker voor dat inwoners een goed idee hebben en willen dat wij als gemeente met hén meedenken en -doen. Dit noemen we participatie. Als gemeente zijn wij blij met deze ontwikkeling. 

Waarom interviews?
De gemeenteraad wil duidelijke regels maken over participatie zodat het makkelijker wordt om mee te doen voor inwoners. Hiervoor is nodig om te weten wat de ervaringen van inwoners zijn en wat ze anders willen zien. Hoe zouden ze meer betrokken willen en kunnen worden bij de dingen die spelen in hun eigen woonomgeving? Om hier achter te komen kozen we er voor om korte straatinterviews te houden. Zo bereiken we álle mensen, ook diegenen die geen internet of computer hebben. De duo’s gingen op stap in het centrum van Goes, wijken, dorpen en bij verschillende verenigingen.

We vroegen inwoners bij welke onderwerpen zij graag betrokken willen zijn en op welke manier. Willen zij op de hoogte blijven van wat er speelt bij de gemeente door een bijeenkomst, een enquête, via social media of toch liever gewoon via een brief? Verder vroegen we naar hun ervaringen met participatie. Hebben ze zelf plannen en tips voor de gemeente om inwoners beter te betrekken? Alle reacties die we kregen helpen ons om de beste manieren te vinden om inwoners te betrekken bij wat er speelt in de gemeente. De komende maanden worden Goesenaren opnieuw betrokken bij het vervolg van dit traject.

‘Het lijkt simpel en zo is het eigenlijk ook: medewerkers, raadsleden en het college vragen inwoners op straat bij welke onderwerpen ze graag betrokken willen worden. Een hele leuke manier om te weten te komen wat er leeft in Goes.’

Burgemeester
Margo Mulder