Samenspel is een initiatief van de gemeente Goes
|
A
A
A
23 - 03 - 19

Samen aan de slag

Inwoners willen graag een gemeente die met hen meedenkt en meedoet. Ook de burgemeester en wethouders en de Goese politieke partijen vinden de verbinding met inwoners belangrijk. Hoog tijd dus om als gemeente stappen te zetten op dit gebied. Dit doen we met vier participatie pilots: vier projecten in de gemeente waarbij we inwoners actief betrekken. We willen hiervan leren welke vormen van participatie het beste werken. Deze projecten zijn:

1. Nieuwjaarsreceptie
Na de nieuwjaarsreceptie in 2019 kregen we wisselende reacties van inwoners. Daarom vragen we ons af of we de nieuwjaarsreceptie op een andere manier moeten organiseren. Maar hoe dan? Moet het op één plaats of op meerdere plaatsen of moeten we het geld op een hele andere manier besteden? Dit zijn een paar van de vragen waar we de komende tijd samen met inwoners mee aan de slag gaan.

2. Toegankelijkheid
We vinden het belangrijk dat iedereen in Goes mee kan doen in de samenleving, ook mensen met een beperking. Er worden ambassadeurs aangesteld, die de toegankelijkheid van Goes testen en meedenken over de vormgeving. Deze ambassadeurs zijn Goese inwoners met een beperking. Zo maken we Goes toegankelijk voor iedereen.

3. Klimaatbeleid
Goes heeft een nieuw klimaatbeleid voor de komende jaren vastgesteld. Door gesprekken te voeren met inwoners, bedrijven, scholieren en de gemeenteraad is dit klimaatbeleid tot stand gekomen. Alleen met beleid op papier zijn we er nog niet. We willen de doelen die we opgeschreven hebben ook echt bereiken. Dit kan de gemeente niet alleen. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties kijken we hoe we onze gemeentelijke klimaatdoelen kunnen waar maken.

4. Operatie Steenbreek
Doordat het klimaat verandert krijgen we in de toekomst te maken met een stijgende zeespiegel, hogere temperaturen en meer extreem weer. Overlast door deze verandering voorkomen we door Goes een stuk groener te maken. Daarom hebben we ons aangesloten bij Operatie Steenbreek. Hiermee willen we inwoners enthousiast maken om hun tuin groener te maken. Dit is bijvoorbeeld goed voor het afvoeren van water bij hevige regenval.