Goes is van iedereen!

In Nederland is iedereen voor de wet gelijk. Daarbij maakt het niet uit wat je gelooft, wat je huidskleur is of van wie je houdt. We noemen dit een ‘inclusieve samenleving’. Toch gaat het nog vaak mis. Hoog tijd om dit serieus aan te pakken met een Deltaplan tegen Discriminatie.

Frederique Janss was namens Discriminatie.nl betrokken bij de landelijke start van het Deltaplan tegen Discriminatie. ‘Op 30 juni vorig jaar hebben we als gezamenlijke antidiscriminatiebureaus een grote advertentie geplaatst in het dagblad Trouw. Dit was een dag vóór het Tweede Kamerdebat over discriminatie. In deze advertentie schetsten we de lijnen van ons Deltaplan tegen Discriminatie. We riepen de regering en het parlement op tot actie. We noemden hierin vijf punten, als eerste stap naar een meer inclusieve samenleving. De bedoeling is dat het hele land met deze punten aan de slag gaat.’

Het 5-punten plan:
1. Er zijn al veel rapporten over discriminatie en racisme. Overheid, doe iets
met de aanbevelingen die er al liggen!
2. Geef zelf het goede voorbeeld en pak misstanden binnen de overheid aan. Maak het melden verplicht, of maak melden in ieder geval veilig en
gemakkelijk.
3. Strafbaar stellen van discriminatie en racisme is niet genoeg. Maak werk van preventie en geef gemeenten hierin een duidelijke rol.
4. Zorg ervoor dat iedereen gebruik kan maken van algemene voorzieningen en regelingen. Gaan er zaken fout? Kijk als overheid dan eerst naar het eigen functioneren.
5. Zorg dat het onderwijs verplicht aandacht besteedt aan racisme. Bijvoorbeeld door jongeren te leren over ons slavernijverleden en de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.

Black Lives Matter

‘Aanleiding voor dit landelijke Deltaplan waren onder andere de wereldwijde Black Lives Matter-protesten in 2020’, vertelt Frederique. ‘Ook de toeslagenaffaire van de Belastingdienst in ons eigen land speelde een rol. Natuurlijk spelen problemen als racisme en discriminatie al veel langer. Maar deze twee gebeurtenissen maakten heel veel verhalen los. Ze lieten zien hoe groot het probleem van racisme werkelijk is in Nederland. Hoe diep discriminatie en racisme verankerd zitten in onze samenleving.’

Ondergeschoven kindje

'In ons Nationaal Deltaplan hebben we bewust de nadruk gelegd op het tegengaan van racisme. We merkten namelijk dat dit nog steeds een ondergeschoven kindje is binnen het antidiscriminatie beleid. Voor alle andere vormen van discriminatie is meer aandacht, terwijl racisme landelijk de meest gemelde vorm is. Met ons Deltaplan willen we daar blijvend verandering in brengen. Het is mooi om te zien hoe dat overal in ons land wordt opgepakt.’

Zeeuws Deltaplan

‘Het Nationaal Deltaplan tegen Discriminatie inspireerde ons tot het maken van een Zeeuws Deltaplan,’ vertelt Stefano Frans van Anti Discriminatie Bureau Zeeland. ‘We hebben gekozen voor een brede insteek, zodat zoveel mogelijk partijen bij ons plan kunnen aanhaken. Op die manier kunnen we samen één sterke coalitie tegen discriminatie vormen. Het gaat dan om gemeenten, maar bijvoorbeeld ook om onderwijsinstellingen, zorg-instellingen, musea, politie en bedrijven. Het Zeeuws Deltaplan zelf is een soort menukaart, met acties op allerlei gebieden van de samenleving. Organisaties kunnen daar vrij uit kiezen.’

Positief geluid

‘Bij het kiezen uit de menukaart kunnen gemeenten en andere organisaties een beroep op ons doen voor ondersteuning en advies,’ vervolgt Stefano. ‘Bovendien hebben wij budget om acties van de grond te krijgen. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire heeft het kabinet landelijk 6,7 miljoen euro extra beschikbaar gesteld om de antidiscriminatiebureaus te versterken. Met dit geld willen we dichter bij de burger gaan staan en meer aan preventie en onderzoek doen. Dit najaar lanceren we onder meer een Zeeuwse
website. Het wordt een positieve site vol goede voorbeelden uit de praktijk. Een soort etalage waaruit anderen weer inspiratie kunnen halen.’

De Goese aanpak

Iris Vroegop, beleidsmedewerker Samenleving bij de gemeente Goes, vertelt waarom we ook in Goes met het Deltaplan aan de slag gaan. ‘Uit cijfers blijkt dat ook in onze gemeente inwoners zich gediscrimineerd voelen. Vorig jaar waren er 27 meldingen, waarvan 12 op grond van ras en 9 op grond van handicap en ziekte. En lang niet alles wordt gemeld! Daarom hebben wij deze zomer een lokaal plan van aanpak gemaakt, passend bij en op maat voor de gemeente Goes.’

Breder dan racisme

‘Met ons plan van aanpak sluiten we aan bij bestaande plannen en werkzaamheden van de gemeente. Discriminatie en racisme staan namelijk niet op zichzelf. Dit probleem is verweven met alle beleidsterreinen waarop we als gemeente actief zijn. We doen dit dan ook niet alleen, maar met zoveel mogelijk betrokken partijen. Daarin nemen we alle vormen van discriminatie mee, niet alleen racisme. We doen dit vanuit ons standpunt dat in een inclusieve samenleving iedereen meetelt.'

Wat gaan we doen in Goes?

‘Concreet bestaat ons plan van aanpak uit verschillende acties op de gebieden cultuur, arbeidsmarkt, onderwijs, woningmarkt, sport, veiligheid, horeca en toegankelijkheid. Voorbeelden zijn de invulling van het Goese Sinterklaasfeest en lesprogramma’s rond LHBTI+ op scholen. Ook werken we
aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking, gelijke kansen op een woning voor iedereen en een eerlijk deurbeleid in de horeca.’

Het goede voorbeeld

‘Als gemeente betrekken we daarbij ook nadrukkelijk onze eigen organisatie,’
vervolgt Iris. ‘Zo gaan onze medewerkers van Personeelszaken een training volgen om discriminatie bij het aannemen van nieuwe medewerkers te voorkomen. We gaan ervoor zorgen dat het niet alleen bij mooie plannen blijft in Goes. Vanaf nu brengen we ieder jaar op 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, naar buiten wat er van onze plannen terecht is gekomen. Als het nodig is, passen we onze plannen aan. Discriminatie verdient blijvend onze aandacht!’

ADB Zeeland

Bent u zelf gediscrimineerd of bent u getuige geweest van discriminatie? Meld dit via www.adbzeeland.nl/melden. Heeft u steun nodig of wilt u advies? Bel dan naar het Anti Discriminatie Bureau Zeeland via (0113) 39 71 71.

Samenspel, jaargang 52, oktober 2021