Leren voor belangrijke beroepen: het kan in onderwijsstad Goes

Met recht mogen we Goes een mbo-stad noemen. En daar zijn we trots op want mbo-studenten leren voor belangrijke beroepen die onmisbaar zijn in de samenleving!

Met twee grote instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs, Scalda en het Hoornbeeck College, heeft Goes heel wat te bieden aan mbo-studenten. Van administratief tot zorg: er zijn opleidingen in allerlei richtingen op verschillende niveaus. Maar ook op hbo en universitair niveau heeft Goes een studieaanbod.

Bijdragen aan een sociale samenleving

Ronald Klomp is directeur bij CIOS Zuidwest-Nederland. Dit is een samenwerkingscollege van Scalda en het Da Vinci College. Al ruim 30 jaar biedt het CIOS in Goes mbo-opleidingen op het gebied van sport en beweging. ‘Studenten die zich bij ons aanmelden, houden over het algemeen erg van sport, vinden het leuk om mensen iets te leren, zijn initiatiefrijk en ze organiseren graag. Bij het CIOS leiden we deze jongeren op tot sport- en bewegingsprofessionals, die bijdragen aan een gezonde, sportieve én sociale samenleving. Dat zien we heel breed, met steeds meer opleidingen op het gebied van vitaliteit en gezondheid.’

Mooi en belangrijk werk

‘Een deel van onze studenten stroomt na de opleiding door naar het hbo. Van de leerlingen die niet verder willen studeren, vindt zo’n 90% binnen 1,5 jaar werk. Binnen de georganiseerde sport, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld bij lokale overheden, binnen de preventieve zorg, de revalidatie of seniorensport. Om die reden werken we ook nauw samen met partners als het SMWO, Zorg en Welzijn en de zorg- en welzijns-opleidingen binnen Scalda. Een bijzondere samenwerking hebben we met de gemeente Schouwen-Duiveland. Voor deze gemeente leiden we studenten en jongeren met een achterstand tot de arbeidsmarkt op tot lifeguard. Mooi en belangrijk werk in een toeristisch gebied als Zeeland!’

Sportcampus

Het gebouw van CIOS staat naast het Omnium, waar studenten allerlei praktische vaardig-heden kunnen opdoen. Ronald: ‘We huren er niet alleen ruimtes, maar zien het Omnium als belangrijk leerbedrijf voor onze studenten. Ze kunnen er stages lopen bij uiteenlopende sportverenigingen, zwemlessen geven in het zwembad, lesgeven aan leerlingen van basisscholen, enzovoort. Op termijn willen we hier aan de Zwembadweg één grote sport-campus realiseren, waar ook commerciële partners een plek kunnen krijgen. Voor alle partijen levert dat belangrijke voordelen op.’

Het leger in?

Michel Buijck is teamleider Veiligheid & Defensie bij Scalda in Goes. Hier kunnen jongeren sinds het schooljaar 2020-2021 verschillende opleidingen volgen, met in het vooruitzicht een carrière bij het leger. De belangstelling is inmiddels zo groot, dat Scalda een quotum heeft ingesteld. Michel vertelt: ‘In Goes bieden we de defensieopleidingen Maritiem, Logistiek en Grondoptreden aan. Je kunt deze beschouwen als een ‘vooropleiding’ voor het leger. Daarnaast kunnen jongeren kiezen voor een opleiding tot handhaver of beveiliger in de civiele sector.’

'Skills for life'

‘Maar het allerbelangrijkste wat we studenten hier willen meegeven, zijn de ‘skills voor life’. Denk aan vaardigheden als samenwerken binnen een team, waarbij we jongeren met respect leren omgaan met ieders ‘anders zijn’. Of aan ‘commitment’, waarbij je leert een opdracht met toewijding en vertrouwen – in jezelf en anderen – uit te voeren. We bieden dus specifieke vakkennis, maar willen onze studenten vooral ‘vormen’. Karakterbuilding. Hen de vraag stellen: wie ben je en wat doe je, als niemand kijkt? Niet door ze het antwoord te vertellen, maar door ze het zelf te laten ervaren. Deze skills neem je mee voor de rest van je leven, in je werk en privé. Bovendien maken ze je een aantrekkelijke werknemer voor alle bedrijven, ook buiten defensie.’

Adrz Academie

Spoedeisende Hulp-arts Sjors van Lieshout werkt bij het Adrz en zet zich al jaren in voor goed medisch onderwijs in de regio. Enthousiast vertelt hij over de mogelijkheden binnen het Adrz, via de Adrz Academie: ‘Als ziekenhuis bieden we stageplaatsen en een breed pakket aan interne opleidingen. Onder meer voor verpleegkundigen en artsen in opleiding die zich verder willen specialiseren. Denk bijvoorbeeld aan onze specialistische opleidingen, zoals die voor OK- en IC-verpleegkundigen, radio-diagnostisch laborant, verloskundigen, geriatrisch verpleegkundigen enzovoort. Maar ook mbo opleidingen voor onder-steunend medisch personeel, bijvoorbeeld de opleiding tot doktersassistent en mede-werkers op het gebied van facilitaire dienstverlening, logistiek en management. Daarbij werken we nauw samen met de HZ University of Applied Sciences, mbo-instellingen als het Scalda en het Hoornbeeck College. En vanwege onze band met het Erasmus MC ook met de Erasmus Academie.’

Huisartsenopleiding

‘Een mooie kans voor Goes én voor Zeeland is de nieuwe huisartsenopleiding. Dit is een proef in samenwerking met het Erasmus MC in Rotterdam. Artsen in opleiding (AIO’s) kunnen bij het Adrz hun opleiding tot huisarts voortzetten, door het lopen van coschappen in de regio. We hebben al verschillende AIO’s kunnen plaatsen. Naast een opleidingsplaats regelen we voor hen ook huisvesting in Goes en ’s-Gravenpolder. Jonge artsen komen graag hier naartoe; de animo is er zeker! Op deze manier zetten we Goes niet alleen nog sterker op de kaart als onderwijsstad, maar doen we ook actief iets aan het dreigende tekort aan huisartsen en ander medisch personeel in Zeeland.’

Goes onderwijsstad in cijfers

Inwoners gemeente Goes - 38.973 (30 december 2021)*
Basisscholen - 18
Scholen voor voortgezet onderwijs - 4
Scholen voor mbo - 2
Scholen voor speciaal onderwijs (so en bso) - 5
Leerlingen in het basisonderwijs - Ca. 3.000
Leerlingen in het voortgezet onderwijs - Ca. 5.700
Mbo-studenten (Scalda en Hoornbeeck) - Ca. 3.150

*Het huidige inwoneraantal was tijdens het maken van deze Samenspel nog niet bekend bij het CBS.

Naar het voortgezet onderwijs

Zo’n 5.700 leerlingen uit Goes en de regio bezoeken dagelijks het voortgezet onderwijs in Goes. Zij leren voor een diploma vmbo-basis, vmbo theoretische leerweg, mavo, havo of vwo. Ze komen op de fiets of met het openbaar vervoer. De fietspaden van en naar Goes zijn dan ook het drukst van Zeeland!

Samenspel, jaargang 53, maart 2022