Samenspel is een initiatief van de gemeente Goes
|
A
A
A

Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT Samenspel.

 1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

 1. TOEPASSING

Dit privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Samenspel, onderdeel van de Gemeente Goes.

Bedrijfsgegevens:

Naam: Samenspel (onderdeel van gemeente Goes)
Adres: M.A. De Ruijterlaan 2, 4463 BS, Goes
Telefoonnummer: 0113 249 600
KvK: 20164585
Website: www.samenspel.goes.nl

De website van Samenspel (www.samenspel.goes.nl) verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Samenspel is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

 1. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met Samenspel zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

 1. DOELEINDEN

Samenspel verzamelt persoonsgegevens via www.samenspel.goes.nl middels een aantal formulieren op de website. Middels de volgende formulieren vragen wij u om verschillende gegevens:

 • Een algemeen contactformulier,
 • Formulier voor het aanvragen van een print editie.

De website van Samenspel is voorzien van een algemeen contactformulier. In dit formulier vragen wij u om:

 • Uw naam en achternaam,
 • Uw telefoonnummer,
 • Uw e-mailadres,
 • Een bericht.

Middels het algemene contactformulier kunt u ons vragen stellen of vrijblijvend contact met ons opnemen. De gegevens die wij verzamelen met het contactformulier gebruiken wij om uw vraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail of telefonisch. De gegevens die u invoert worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

Naast het algemene contactformulier is het mogelijk om via de website een print editie (bladereditie) van Samenspel aan te vragen. Hiervoor wordt een apart formulier gebruikt. In dit formulier vragen wij u om:

 • Uw naam en achternaam,
 • Uw straatnaam,
 • Uw huisnummer,
 • Uw postcode,
 • Uw woonplaats.

Middels dit formulier kunt u een print editie van Samenspel aanvragen. De gegevens die wij verzamelen middels dit formulier gebruiken wij om uw aanvraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail of telefonisch. De gegevens die u invoert worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

Op de sub-pagina samenspel.goes.nl/allebtjeshelpen wordt een formulier gebruikt waarmee bezoekers van de website een duurzaam ‘weetje’ kunnen achterlaten. In dit formulier vragen we u om:

 • Uw voor- en achternaam,
 • Uw e-mailadres,
 • Uw woonplaats.

Middels dit contactformulier kunt u een ‘weetje’ verzenden. Deze weetjes worden gecontroleerd door de websiteverantwoordelijken en worden indien in lijn met onze contentwens geplaatst op de website. Bij het plaatsen van het weetje worden geen persoonsgegevens getoond. De persoonsgegevens die ingevuld worden, worden gebruikt om een prijs te verloten onder de ingezonden weetjes. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

 1. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Samenspel werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Samenspel essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Samenspel zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Daarnaast staan op onze website links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.kobobbs.com. Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

 1. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wil je iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

 1. BEWAREN VAN GEGEVENS

Samenspel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

 1. BEVEILIGING

Samenspel treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Samenspel.
 • Het personeel van Samenspel gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • Samenspel maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • Samenspel registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.
 1. KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop Samenspel met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.