Resultaten onderzoek communicatiemiddelen

We vroegen u aan het begin van dit jaar via Goes Praat Mee om uw mening over onze communicatiemiddelen.

Delen

De resultaten zijn inmiddels verwerkt en we delen ze graag met u. Kijk hiervoor op https://goespraatmee.nl

Samenspel, jaargang 53, juli 2022