Samenspel is een initiatief van de gemeente Goes
|
A
A
A
30 - 10 - 19

50 woorden over de dorpen

De mooie Goese dorpen hebben veel te bieden. Van unieke plekjes tot mooie projecten. In 50 woorden vertelt de gemeenteraad wat zij bijzonder vindt aan de Goese dorpen.

Dick van de Merwe, D66
In 1970 werd een aantal dorpen na de gemeentelijke herindeling bij de gemeente Goes gevoegd. Wat heeft dat betekend voor de inwoners en de ontwikkeling van deze dorpen? Hoe wordt hierop terug gekeken? D66 stelt voor de inwoners van de betreffende dorpen te betrekken bij het beantwoorden van deze vragen.

Vincent Mareels, Nieuw Goes
Nieuw Goes vindt bewonersinspraak belangrijk, ook in onze Goese dorpen. Wolphaartsdijk moet nauw betrokken worden bij de recreatievisie, aangezien het dorp tot zover nog niet voldoende is gehoord. Binnenkort staat ook het landgoed in Kattendijke op de agenda. Hiervoor organi- seert Nieuw Goes een inwonerspeiling.
Uw mening is van groot belang!

Johnny Lukasse, SGP-ChristenUnie
De SGP-ChristenUnie ervaart dat de betrok- kenheid in de dorpen groot is. Dat zie je ook als er onderwerpen spelen die invloed hebben op de leefbaarheid van het dorp. Men denkt mee en zoekt proactief naar kansen en mogelijkheden. We moeten hier goed naar luisteren, ons voordeel mee doen en stimuleren!

Gert Kruitbosch, met dank aan Marinus Vuijk, VVD
De Ambachtsheerlijkheid Kloetinge is te rangschikken onder de oudste dorpen van Zuid-Beveland. De naam ‘Wassenaar van Zeeland’ heeft zij te danken aan de snelle groei van inwoners sinds het jaar 1900. Dit kwam door het gunstige belastingklimaat. Veel gegoede Goesenaren vestigden zich toen in Kloetinge. Thans heeft Kloetinge 3.377 inwoners.

Ferdi Korsuize, Partij voor Goes
Een voetbalveld, tennisbaan, dorpshuis, geld voor dorpsraad en tweemaal per jaar een dorpsschouw. Het woongenot op de dorpen heeft de aandacht. Maar economisch? De werkgelegenheid, het winkelbestand (niet alleen eerste levensbehoeften)? De Partij voor Goes is voor vrije vestiging van bedrijven en winkels in de hele gemeente Goes.

Floor van Lamoen, SP
Onze Goese dorpen zijn stuk voor stuk uniek. De SP wil dat de dorpen leefbaar blijven. Daarom zetten we in op het behoud van een goede busverbinding, huisarts, prikpost, school, winkel en een dorpshuis. Ook moet er een goede balans zijn tussen het dorp, recreatie en de verkeersveiligheid.

Carel Bruring, GroenLinks
GroenLinks (steun)fractie gaat ook samen op stap. Niet lang geleden huurden we een busje en hebben een hele dag het buitengebied van de gemeente verkend. We bezochten alle kernen. We verdiepten ons in de geschiedenis en in de eventuele actuele problematiek. Goes heeft meer te bieden dan de stad alleen!

Wiert Omta, PvdA
De kracht van Goes zijn de stad, de kusten van de Oosterschelde en het Veerse Meer en de dorpen die als parels en al eeuwenlang in het landschap liggen. Die dorpen moeten we koesteren. Dus zorgen dat de voorzieningen op peil blijven en het openbaar vervoer ook de dorpen ontsluit.

Izaäk Melse, CDA
Zaterdag 14 september hebben wij tijdens Open Monumentendag, dankzij de inzet van vele mensen in onze dorpen met hun dorpsraden, weer kunnen genieten van al het moois wat er in de dorpen van de gemeente Goes te zien en te beleven is. Vanuit het CDA veel dank en erkentelijkheid hiervoor!