Samenspel is een initiatief van de gemeente Goes
|
A
A
A
23 - 03 - 21

Goes voor elkaar

In ‘Goes voor elkaar’ draait het om actief zijn, meedoen in de samenleving, veilig en prettig leven en zorgen voor uzelf en elkaar.

Monique Schipper is wijkwerker in Goes-Zuid. Als wijkwerker zet zij zich in om op tijd te signaleren dat iemand in de wijk zorg of andere hulp nodig heeft. ‘Nog te vaak gebeurt het dat mensen problemen te laat melden. Hierdoor ontstaat dan uiteindelijk een crisissituatie, bij de bewoner zelf of in zijn omgeving. Door midden in de wijk te staan en makkelijk aanspreekbaar te zijn, kan ik ervoor zorgen dat deze persoon op tijd de juiste hulp krijgt en er zo min mogelijk overlast ontstaat.’

Nieuwe functie
Monique is vorig jaar oktober gestart als wijkwerker. De afgelopen maanden heeft zij gebruikt om de wijk goed te leren kennen en haar netwerk verder op te bouwen. ‘Het is belangrijk om te weten wat en wie er aanwezig is in een wijk. Niet alleen de faciliteiten, maar zeker ook de mensen die mij kunnen helpen of waar ik naar kan verwijzen als dat nodig is.’

Door haar ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg, het opbouwwerk en het maatschappelijk werk kent zij de woon-, welzijn- en zorgorganisaties in Goes. Daarnaast is zij bekend met verschillende situaties en weet zij hoe hiermee om te gaan. ‘Het mooie van mijn functie is dat het heel laagdrempelig en menselijk is. Ik ben niet altijd een hulpverlener. Uiteraard wel altijd vanuit mijn deskundigheid, maar vaak is een praatje of een luisterend oor al voldoende om onveilige situaties in de wijk te voorkomen en bij te dragen aan een fijne leefomgeving.’

Signalen
Als mensen zich zorgen maken over een buurtbewoner, omdat ze bijvoorbeeld geen contact meer kunnen krijgen met die persoon of omdat er overlast is, kunnen zij contact opnemen met Monique. ‘Vaak zien buurtbewoners problemen eerder dan een professional. Juist omdat zij elkaar dagelijks zien en zo een kleine verandering snel opmerken. Deze eerste signalen kunnen helpen om grotere problemen te voorkomen.’

Monique gaat altijd zelf achter een melding aan. ‘Ik vind het belangrijk om persoonlijk contact te hebben met de persoon over wie ik een melding heb ontvangen. Als ik een telefoonnummer heb gekregen, bel ik eerst op. Anders ga ik gelijk langs de deur. Samen bekijken we dan of er hulp nodig is en hoe deze hulp eruit moet zien.’

Hulpkaart
Sinds 1 januari kunnen inwoners die soms in crisis raken, gebruikmaken van een hulpkaart. Hierop staat hoe anderen het beste met hen om kunnen gaan in situaties waarin ze zelf de regie even kwijt zijn. Dat kunnen heel simpele dingen zijn zoals rustig blijven of dingen herhalen. ‘Dit kaartje is niet alleen steunend voor de persoon zelf, maar kan ook mij of andere mensen steun bieden. Het geeft richting aan hoe we die persoon het beste kunnen helpen. Ook staat er een telefoonnummer op van iemand die we kunnen bellen.’

Hoewel een hulpkaart een mooi hulpmiddel is, benadrukt Monique dat vooral het contact met kwetsbare mensen belangrijk is. ‘Let op elkaar, ga in gesprek en houd contact. Die kleine dingen kunnen het verschil maken!’

Maakt u zich zorgen over een buurtbewoner in de wijk Goes-Zuid en wilt u een situatie melden? Neem dan contact op met Monique Schipper via telefoonnummer 06-57 39 03 64 of e-mailadres m.schipper@smwo.nl.

Wilt u een hulpkaart? Neem dan contact op met Stichting HerstelTalent via telefoonnummer 06-34 48 38 73 of e-mail crisiskaart@hersteltalent.nl www.hersteltalent.nl