Samenspel is een initiatief van de gemeente Goes
|
A
A
A
21 - 02 - 22

Hoe ziet u de toekomst?

De wereld en dus ook onze gemeente verandert. Sommige dingen ziet u duidelijk en andere dingen merkt u niet meteen.

Er komen inwoners bij en nieuwe wijken, wegen, bedrijven en voorzieningen verschijnen. We passen ons aan aan een veranderend klimaat en zorgbehoefte en we werken aan de overgang naar duurzame energie. Bij alle veranderingen staat één ding voorop: u moet in Goes goed wonen, leven en werken. Om dit te regelen voor de lange termijn, maken we een Toekomstvisie. Hierin staat hoe we de toekomst van de gemeente Goes zien op hoofdlijnen aan de hand van gebieden en thema’s.

Juiste keuzes maken
We gebruiken deze visie als houvast om de komende jaren de juiste keuzes te kunnen maken om naar een ideaalbeeld toe te werken. Maar ook om te kijken of bepaalde plannen passen bij het toekomstbeeld dat we samen willen bereiken. Een visie legt niet alles vast, er is ook ruimte om met de tijd mee te bewegen. Dat is nodig omdat we niet weten waar we over één of tien jaar mee te maken krijgen.

Uw ideeën zijn belangrijk
Hoe het ideaalplaatje voor Goes er uitziet bepalen we niet alleen. Uw ideeën zijn nodig om ook in de toekomst een gemeente te blijven waar iedereen zich prettig en thuis voelt. Eind vorig jaar konden inwoners, ondernemers en bezoekers ideeën hierover delen. Velen hebben dit gedaan en een paar ideeën ziet u als voorbeeld op deze pagina’s. Hun inbreng verwerken we in een eerste versie van de Toekomstvisie, die is opgedeeld in verschillende thema’s.

‘De Kerkring van ’s-Heer Arendskerke en vooral de authentieke gebouwen van de gemeente Goes moeten behouden blijven.’ Jan Rottier, ‘s-Heer Arendskerke

Visie Spoorzone-Zuid
Spoorzone-Zuid is het gebied ten zuiden van het spoor tussen de Stoomtrein Goes-Borsele en de spoorwegovergang bij de Kloetingseweg. Met de nieuwe spooronderdoorgang is de bereikbaarheid van de binnenstad vanuit Spoorzone-Zuid beter en veiliger geworden. De nabijheid van het stadscentrum en de korte afstand tot het station, biedt veel mogelijkheden voor het gebied.

De visie Spoorzone-Zuid is een onderdeel van de Toekomstvisie. We vroegen inwoners naar hun mening over de ideeën voor dit gebied. Daarnaast was het mogelijk om zelf ideeën te delen. De resultaten zijn te bekijken op goespraatmee.nl.

U kunt nog meepraten
Wilt u ook ideeën delen over de toekomst van uw gemeente? Vanaf april kunt u opnieuw meepraten over de Toekomstvisie én Visie Spoorzone Zuid via de website goespraatmee.nl. Dat mag over het thema van uw interesse of over alle thema’s.