Samenspel is een initiatief van de gemeente Goes
|
A
A
A
21 - 12 - 20

Invulling locatie Kloetingseschool

De Kloetingseschool is verhuisd naar een nieuw gebouw aan de Zomerweg. De vrijgekomen locatie Groenedaal wil het college invullen met nieuwe levensloopbestendige woningen.

Dit idee is uitgewerkt in een schetsvoorstel met 13 appartementen en 1 grondgebonden woning. Het plan is begin november voorgelegd aan direct aanwonenden. In een individueel gesprek met de gemeente en de architect konden zij reageren op de schetsen. Ook andere betrokkenen konden telefonisch en via de mail vragen stellen en reageren op de plannen. De gemeente heeft de reacties verzameld en gaat nu kijken of ze het plan moet aanpassen voordat er een volgende stap wordt gezet in de uitwerking.

Op de afbeelding ziet u een impressie hoe de nieuwe invulling van de locatie er uit zou kunnen zien vanaf de kruising Lewestaat -Groenedaal. Dit wordt pas definitief na het verwerken van de reacties van omwonenden.

Op onze website kunt u zien hoe het totale schetsplan er op dit moment uit ziet.

goes.nl/groenedaal