Samenspel is een initiatief van de gemeente Goes
|
A
A
A
11 - 10 - 21

Goes is en blijft een sociale gemeente

Net als andere gemeenten, heeft Goes financiële uitdagingen in de Wmo- en jeugdzorg. Er is jaarlijks een tekort van ruim drie miljoen euro.

Om de zorg betaalbaar en beschikbaar te houden voor inwoners, is een aantal maatrege­len ingevoerd. Wethouder André van der Reest: ‘Goes is en blijft een sociale gemeente. Dat verandert niet met deze maatregelen. Ze zijn nodig om te voorkomen dat we in de toekomst drastisch moeten snijden. We willen een vangnet bieden voor wie het zelf of met hulp van familie of vrienden niet redt. We kijken daarom kritischer naar wat een inwoner zelf kan doen. Ook kijken we of het de gemeente of een andere instantie moet zijn die hulp kan bieden.’

Alternatieven en maatwerk

‘Iedereen heeft recht op zorg. Dit betekent niet dat de gemeente dat altijd moet regelen. Soms kunnen vrijwilligers, familie, vrienden of kerkgemeenschappen hier een rol in spelen. Wij denken met inwoners mee over de mogelijkheden. We weten welke alternatieven er zijn en kunnen vaak de juiste weg wijzen. Maatwerk blijft altijd mogelijk. Daarom leggen we de zorg voor één jaar vast en wordt deze niet automatisch verlengd. We bekijken samen van tijd tot tijd of de geboden zorg nog steeds passend is of dat een alternatief beter is. Soms zijn bijvoorbeeld activiteiten vanuit een welzijnsorganisatie ook een goede oplossing.’

Contact

‘Voor mensen die nu al zorg krijgen voor maximaal een jaar, verandert er niks. Wij nemen pas contact op bij een verzoek om verlenging of wijziging van de zorg. Met mensen die zorg ontvangen voor een periode langer dan een jaar, nemen wij eerder contact op. We kijken dan wat er gaat veranderen op basis van de nieuwe regels. Dit geldt ook voor nieuwe aanvragen of tussentijdse wijzigingen.’

Zelf doen en elkaar helpen

‘We hebben uw hulp nodig. U kunt namelijk veel zelf doen. Denk alvast na wat u wilt doen als u later slechter ter been bent. Wilt u dan nog steeds in uw woning blijven of wilt u liever verhuizen? En als u in uw woning wilt blijven wonen, welke aanpassingen zijn dan nodig? Of als u binnenkort een operatie heeft. Wie kunt u dan vragen voor de boodschappen, het uitlaten van de hond of schoonmaken? Misschien kunt u ook zelf iets voor iemand anders betekenen. Wees dus op uw toekomst voorbereid. Dat is vanzelfsprekend als u jong bent en bijvoorbeeld voor gezinsuitbreiding staat, maar ook heel belangrijk op oudere leeftijd!’

Benieuwd wat de maatregelen voor Wmo- en jeugdzorg mogelijk voor u betekenen? Bekijk ze op: goes.nl/focusplan