Samenspel is een initiatief van de gemeente Goes
|
A
A
A
30 - 10 - 19

#Goesveilig

Hoe veilig voelt u zich in uw woonomgeving? Heeft u regelmatig contact met uw buren? Ergert u zich weleens aan rommel op straat?

Het zijn vragen uit de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor die zo’n 600 willekeurig gekozen inwoners de afgelopen weken per post hebben ontvangen. Het onderzoek moet een goed beeld geven van de veiligheidssituatie in de gemeente Goes. De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd door I&O Research en is een tweejaarlijks landelijk en gemeentelijk onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Het onderzoek in Goes begon enkele weken geleden, de resultaten verwachten we begin volgend jaar.

Afstemmen op wensen en ervaringen
De uitkomsten van het onderzoek gebruikt de gemeente voor het evalueren en verder vormgeven van haar veiligheidsbeleid. Burgemeester Margo Mulder: ‘Dat we weten wat onze inwoners van de veiligheid en leefbaarheid hier vinden, vind ik heel belangrijk. Ik hoop daarom dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Zo ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente en kunnen we ons beleid nog beter afstemmen op hun wensen en ervaringen.’ Het invullen van de vragenlijst kan via internet of schriftelijk.

Heeft u de vragenlijst niet ontvangen omdat u niet tot de steekproef behoorde, maar wilt u wel iets kwijt over de veiligheid en leefbaarheid bij u in de buurt? Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0113 en e-mail stadskantoor@goes.nl